SUDSKI VJEŠTAK: JVP ZADAR DUGUJE KOLEGI VATROGASCU 16.270,68kn