Kratak sažetak cijelog problema: 30.6.2020. je bio zakonski rok za donošenje cijelog niza pravilnika o vatrogastvu. Ovi pravilnici su nužni za regulaciju ne samo plaća nego i cijele vatrogasne mreže i zaštite građana. Pravilnika nema. Ništa nas ne štiti. Država ne sprovodi vlastite zakone. Penala nema. 

U posljednjih 20 godina vatrogastvo je preživjelo administrativne turbulencije. Selili su nas pod razna ministarstva, kao neželjeno dijete. 2020. godine dobili smo Zakon o vatrogastvu, koji svi ignoriraju kada se radi o našim pravima. Radi se o nevjerojatnoj administrativnoj zavrzlami u kojoj Republika Hrvatska ne poštuje vlastite zakone i propise. Ovdje ćemo pokušati predstaviti problem na jednostavan i kronološki način. Dopunjavat ćemo problematiku novim podacima i informacijama,  sukladno razvoju događaja i vašim zahtjevima za pojašnjenje. Kronologija problema je duga i naporna, stoga ćemo skratiti priču te krenuti od 2020. i našeg Zakona. 

Stranica se zove plaće i pravilnici, ali problem je u nedonošenju cijelog niza propisa i pravilnika koji su već odavno trebali biti na snazi. Prvi na našoj listi je:

Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerilima za utvrđivanje navedenih

Zašto je ovaj Pravilnik važan? On regulira koeficjent složenosti poslova.  Nakon njegove objave, Vlada mora regulirati povećanje koeficjenta kroz dodatke za:

  • ugroženost života i zdravlja
  • osobno zvanje
  • odgovornost u sustavu hijerarhije zapovjedanja

Vatrogasci su nekada davno bili državni službenici (prije 2000. godine). Tim statusom naša prava su bila regulirana Kolektivnim ugovorom državnih službenika i namještenika. 2000. godine smo prebačeni pod lokalnu samoupravu. Slamka spasa bio je članak 108. iz dotičnog Ugovora koji nam je davao pravo da se u slučaju problema ostvarivanja naših prava možemo pozvati na Kolektivni ugovor državnih službenika i namještenika. 

1.1.2020. dobili smo Zakon o vatrogastvu. U tom zakonu piše da se, u roku od 6 mjeseci nakon što stupi na snagu, mora donijeti Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerilima za utvrđivanje istih. Samo postojanje ove stranice govori vam da Pravilnika još nema. Da bi cijela stvar bila još uzbudljivija, sindikat MUP-a je kod pregovora o novom Kolektivnom ugovoru tražio i dobio brisanje članka 108. koji nas je do tada koliko-toliko štitio. 

Pravilnik je u izradi, na e-savjetovanju i sl. Ovim pravilnikom se regulira: koeficjent složenost posla, naknade za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanima, prekovremeni rad i rad u smjenama. Protiv ovog pravilnika reagira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj sa stavom da nemaju novac za podmirenje ovih "novih obaveza". 75% troškova vatrogastva se financira iz državnog, a ne lokalnog proračuna.  Da ne bi sva krivnja pala na poslodavce, zasluge za stopiranje ovog Pravilnika leže i na nekima od vatrogasnih Zapovjednika. Njihov problem s ovim pravilnikom je taj što regulira način vođenja JVP-a i ograničava prostor manipulacije i samovolje. 

Osim Pravilnika o klasifikaciji, nije - a trebao je biti - donesen cijeli niz pravilnika. Neki od najvažnijih koji reguliraju rad vatrogasaca i o njima direktno ovisi sigurnost svih građana su: 

  • Pravilnik o klasifikaciji postrojbi
  • Pravilnik o vatrogasnoj mreži
  • Pravilnik o vatrogasnoj odori

 

Rečeno nam je da će Pravilnik o klasifikaciji biti objavljen u Narodnim novinama 1.1.2023. Neće. Nitko sretniji od nas ako se ispostavi da smo u krivu. Što je ove godine pošlo po zlu?

Hrvatska vatrogasna zajednica napokon je zgotovila Pravilnik (pisanje, e-savjetovanje, konzultacije i sl). U listopadu je Pravilnik poslan je Državnom uredu za zakonodavstvo. 

U studenom smo saznali da je Pravilnik vraćen u HZV na doradu. Što ne valja?

Prema informacijama koje smo dobili iz Hrvatske vatrogasne zajednice Pravilnik regulira koeficjent složenosti poslova (koeficjent kojim množim osnovicu i dobijemo bruto iznos plaće). 

Nakon objave Pravilnika u Narodnim novinama, Vlada, prema članku 76. Zakona o vatrogastvu mora donijeti uredbu o dodatku za:

  • ugroženost života i zdravlja
  • osobno zvanje
  • odgovornost u sustavu hijerarhije zapovijedanja

Ona to ne može napraviti dok se Pravilnik ne objavi. 

U međuvremenu, do donošenja te uredbe, u neobjavljenom Pravilniku stoji da imamo pravo na 20% dodatka za složenost poslova. 

Ta klauzula, koja bi nas trebala štititi, u međuvremenu je postala nezakonita?

Pravilnik je napokon objavljen i može se pročitati u Narodnim Novinama 46/2023. 

Da ne bi sve bilo bajno, još uvijek čekamo Vladu da u skladu sa članom 29. Pravilnika donese uvećanja koeficjenta složenosti poslova za:

-povećanu opasnost za život i zdravje profesionalnog vatrogasca

-osobno vatrogasno zvanje

-odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja