Redni broj

Vrsta

radnih mjesta

Kategorija profesionalnih vatrogasca

Naziv radnog mjesta

Minimalan koeficijent složenosti radnog

mjesta

Min.

stručna

sprema

1.

radno mjesto I. vrste

Zapovjednici

JVP

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

2,40

VŠS

radno mjesto I. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

2,60

VSS

2.

radno mjesto I. vrste

Zamjenik i pomoćnik zapovjednika

JVP

vatrogasac-zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,80

VŠS

radno mjesto I. vrste

vatrogasac-zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

2,00

VSS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-pomoćnik zapovjednika postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,60

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-pomoćnik zapovjednika postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,90

VSS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac- zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,45

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,80

VŠS

radno mjesto II. vrste

Vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,30

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,70

VSS

3.

radno mjesto III. vrste

Vatrogasci

vatrogasac-voditelj vatrogasne smjene postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne smjene postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-operativni dežurni

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne desetine

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne skupine

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac

0,897

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac pripravnik

vatrogasac početnik

0,881

0,865

SSS

SSS

 

 

PRILOG 2.

 

Redni broj

Vrsta

radnih mjesta

Kategorija profesionalnih vatrogasca

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti radnog mjesta

Min.

stručna

sprema

1.

radno mjesto I. vrste

Zapovjednici i zamjenici

županijski vatrogasni zapovjednik

3,007

VSS/VSŠ

radno mjesto I. vrste

zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

2,60

VSS/VSŠ

radno mjesto I. vrste

područni, gradski odnosno općinski vatrogasni zapovjednik

1,80

VSŠ

radno mjesto I. vrste

zamjenik područnog, gradskog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

1,70

VSŠ

2.

radno mjesto II. vrste

vatrogasac

Vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice županije / Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac operativni dežurni vatrogasne zajednice županije/Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac operativni dežurni vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine

1,08

SSS