Izračun plaća uvijek izaziva glavobolju. S druge strane, tko ne zna svoja prava, najvjerojatnije će biti preveslan. 

Ovdje donosimo sve bitne elemente o tome kako se plaća vatrogasca izračunava. 

Sve potrebano za izračun tvoje plaće može se naći u ova 3 pravilnika: Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova, Kolektivni ugovor za državne službenike, Pravilnik o porezu na dohodak te ako postoji, kolektivni ugovor tvoje postrojbe. 

1. OSNOVICA

Svaki izračun plaće kreće od osnovice. U našem slučaju, ona je propisana Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike i u ovom primjeru iznosi: 902,08€. 

Napomena: Prema 3. dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru, objavljenom u Narodnim novinama 30.10., osnovica je povećana na 947,18€. Nova osnovica se primjenjuje na plaće koje se isplaćuju u studenom 2023. 

 

2. KOEFICIJENT

Osnovicu množimo koeficjentom koje je propisano za tvoje radno mjesto. Vatrogasac, vozač vatrogasnog vozila ima koeficjent 1,10. I to izgleda ovako:

902,08 € x 1,10  = 992,29€

Popis svih koeficjenta možeš naći u Pravilniku ili na ovom linku: Popis koeficjenata

Ovaj koeficjent moramo uvećati za razne dodatke. 

 

3. DODATAK NA KOEFICIJENT

Još uvijek čekamo da Vlada donese Uredbu o povećanju koeficjenta složenosti poslova. U međuvremenu, to uvećanje iznosi 25%. 

izračunajmo sad koeficjent našeg vatrogasca vozača: 

1,10 + 25 % = 1,375

Ako to prenesmo na našu osnovicu, sada izračun ide ovako: 

902,08 € x 1,375 = 1240,36€.

Tu se plaća uvećala za 248,07€.  Idemo dalje:-)

4. DODATAK ZA RADNI STAŽ

Tko duže radi, ima pravo na veću plaću. Za svaku godinu staža, imaš pravo na uvećanje od 0,5%.

Ako naš vatrogasac ima 10 godina staža, njegovo uvećanje iznosi 5%. Ovo jednostano računamo: 

10 godina x 0,5% = 5%

Uzet ćemo naših 1240,36€ koje smo dobili u koraku 3 i uvećati ih za ovih 5%:

1 240,36 € + 5% = 1 302,39 €

Tako smo dobili OSNOVNU BRUTO PLAĆU

5. OSNOVNA BRUTO PLAĆA

Nismo gotovi sa uvećanjima. Imamo prekovremene, rad u smjenama, nedjelje i sl. Taj rad je skuplji i zato ga tvoj poslodavac mora platiti više. 

Osnovna bruto plaća koju smo dobili je osnovica na temelju koje ćemo računati razne dodatke. 

Tu sada moramo doći do cijene radnog sata. Da bismo došli do toga, treba nam kalendar. Za primjer ćemo uzeti strudeni 2023. 

Broj radnih sati u strudenom 2023. je 176. Da se radi 8 sati dnevno samo radnim danima, 5 dana u tjednu, radio bi 176 sati. S obzirom da smo vatrogasci, radio si 185 sati. 

Cijena sata rada se računa da osnovnu bruto plaću podjelimo sa "normalnim" radnim vremenom ( bez prekovremenih i sl). 

1 302,39 € / 176 sati = 7,40€

6. UVEĆANJA I UKUPNA BRUTO PLAĆA

Ova uvećanja mogu biti propisana tvojim kolektivnim ugovorom. Ako ga nema, oslanjamo se na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kojim su propisana najmanja dozvoljena uvećanja, a on kaže:

noćni rad - uvećanje 40%

prekovremeni rad - uvećanje 50%

rad subotom - uvećanje 25%

rad nedjeljom  - uvećanje 50%

prekovremeni rad - uvećanje za 50% 

rad u smjenama - uvećanje 5%

Poslodavac ne smije isplatiti manje od ovog. Više da. Idemo sada vidjeti kako to izgleda u eurima: 

Redovni rad od 176 sati (osnovna bruto plaća):   1 302,38€

58 sati noćnog rada uvećamo za 40%:   58x0,40x7,40€= 171,68€

24 sata rada nedjeljom uvećamo za 50%: 24 x 0,5 x 7,40 € =88,80 €

24 sata rada subotom uvećamo za 25%: 24 x 0,25 x 7,40€ = 44,40€

9 sati prekovremenih moramo uvećati za 50%. Ovih 9 sati nisu zbrojeni u našu osnovnu plaću. Zakonski nije dozvoljeno. Moraju biti potpuno izdvojeni i obračunati posebno. To znači da imamo 9 x 7,40€ =  66,60€ koje sad moramo uvećati za još 50% iznosa: 66,60 x 0,50 = 33,30€. to zbrojimo: 33,30 + 66,60 = 99,90€. 

7 sati rada blagdanom uvećavamo za 50%: 17 x 0,50 x7,40€ = 188,70€

5% uvećanja za smjenski rad za svih 185 sati: 185 x 7,40€ x 0,05= 68,45€

Kada to sve zbrojimo, dobili smo ukupnu bruto plaću koja iznosi 1 964,30 €. To je za 1 062,22 € više od osnovice od koje smo krenuli. 

Ovaj broj zvuču super. Zašto to ne sjedna na tvoj tekući račun? Zato što sada na red dolaze doprinosi i porezi. 

7. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

U Hrvatskoj se plaćaju razni doprinosi. Svi idu na teret poslodavca osim onog za mirovinu koju plaćaš ti (kao i svaki radnik u Hrvatskoj). 

Dvije su vrste ovog dopirnosa. Prvi je onaj koji se popularno zove prvi stup i iznosi 15% od tvoje ukupne bruto plaće. Drugi je onaj koji se zove drugi stup i iznosi 5% od tvoje bruto plaće. 

Izračun je: 

Doprinos za 1. stup: 1964,30 € x 0,15 = 294,64€

Doprinos za 2. stup: 1964,30 € x 0,05= 98,21 €

Ukupni iznos za doprinose u ovom slučaju je 392,85 €

8. POREZ NA DOHODAK

Da bismo dobili osnovicu iz koje ćemo izračunati porez, moramo izračunati koliki nam je dohodak. 

Od bruto plaće moramo oduzeti doprinose koje si platio: 

1964,30 € - 392,85 € = 1571,45€

Dio plaće na koji se ne plaća porez zove se neoporezivi dio plaće :-) i u ovom trenutku iznosti 530,90€. I njega moramo oduzeti. 

1571,45 € - 530,90 €= 1 040,55€

I tako smo dobili osnovicu za porez. 

Koliko će iznositi porez koji plaćaš ovisi prvo o tome gdje živiš. Tvoja općina ili grad propisuju stope prireza na porez. Ako imaš djecu ili druge uzdržavane članove obitelji ( suprugu, roditelje i sl.), porez će se još više umanjiti.  Svi ovi elementi zajednički su za sve zaposlene u Hrvatskoj i na internetu ima izvrsnih kalkulatora pomoću kojihi možeš izračuati koliki su tvoji doprinosi i porez. Od 1.1.2024. na snagu stupaju izmjene u oporezivanju plaća. 

Vrlo jednostavan kalkulator možeš naći na ovom linku (u njega treba unijeti ukupnu bruto plaću): https://www.moj-posao.net/Kalkulator-Placa/

Mi ćemo za našeg vatrogasca reći da živi u mjestu gdje je prirez 0% i da nema djece niti drugih uzdržavanih članova obitelji. Porez na dohodak iznosi 20%.

1040,54€ x 0,20 = 208,11 €

 

9. NETO PLAĆA

Neto plaća je ukupna bruto plaća od koje smo oduzeli plaćene doprinose i plaćeni porez:

1 964,30 € - 392,86 € - 208,11 €= 1 363,33€

Plaća našeg vatrogasca bi u ovom slučaju bila 1 363,33€.